Category Archives: izmir sigorta

  • 0

Sigorta Tahkim Başvuru

Sigorta Tahkim Nedir?

Sigorta Tahkim komisyonu, Sigorta ve Reasürans şirketleri birliği tarafından 2007 yılında kurulmuş olup 54 üyesi bulunmaktadır. Amacı sigortalı ile sigortacı arasında yapılan sözleşmelerde yaşanabilecek uyuşmazlıklara hakemlik yapmaktır. Komisyon,bir tüketici derneği,
bir müsteşarlık, iki birlik temsilcisi ile müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçunun katılımıyla oluşmuştur.

İşleyişi ve Çalışmalarını Nasıl Yürütür?

Sigorta Tahkim komisyonu, çalışmalarını üyelerden oluşan komisyon başkanlığı ve komisyon müdürü, komisyon müdür yardımcısı, raportörler ve diğer yardımcı personel ile yürütülür. Sigorta Tahkim yapılan başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve inceleme sonucunda raportörlerin çözemediği dosyalar komisyon tarafından tahkim hakemlerine yönlendirilerek sonuçlandırılır.

Hangi Durumda Başvuru Yapılabilir?

Öncelikle uyuşmazlık yaşadığımız şirketin Sigorta Tahkim kuruluna üye olması gerekmektedir.

Söz konusu sigorta şirketinin üyelik tarihinin söz konusu uyuşmazlığın yaşandığı tarihten önce olması gerekmektedir.

Uyuşmazlığın oluşması için şirketin verdiği cevabın sizi tatmin etmemesi ya da 15 günlük süre içerisinde size dönmemiş olması gerekmektedir.

Daha sonra sigorta tahkimin sayfasında ki başvuru formu doldurulur ve diğer belgelerimiz ile kargo veya posta yoluyla gönderilir.

Hasar tutarına göre kurulda ki hakem sayısı değişmekte olup 5.000 tl ‘ye kadar olan dosyalara verilen kararlar kesindir.

En geç 4 ay süre içerisinde sonuçlanmak zorundadır. Aksi takdirde başvuru incelenmek üzere yetkili mahkemeye sevk edilmelidir.

Sigorta Tahkim Başvuru Ücretleri?

Uyuşmazlık Miktarı            Başvuru Ücreti

0 – 5.000                                          50 tl

5.001 – 15.000                                 125 tl

15.001 ve üzeri                                300 tl

Sigorta tahkim resmi web adresinde hesap numaraları yer almaktadır.

Lütfen başka sitelerdeki hesap bilgilerini dikkate almayınız.

Başvurudan Sonra Süreç Nasıl İşliyor?

Sigorta Tahkim sitesinde bulunan formu doldurup başvuru tutarını yatırdıktan sonra gönderi yaptığımız dosyaya sigorta şirketinin red yazısını, olay yeri fotoğraflarını, görgü tanıkları, ve diğer karar sürecini kolaylaştıracağını düşündüğünüz tüm belgeleri göndermeniz gerekmektedir.

Gönderdiğiniz dosya öncelikle raportörlere gider sonrasında bağımsız sigorta hakemine iletilir. Hakemlerden sonra komisyona, komisyonda söz konusu hakem kararını gereği yapılması üzere yetkili mahkemeye gönderir.

Komisyon haklı olduğunuzdan yana kanaat kullanırsa tüm yargılama masrafları da sorumluluk sahibi kişi ya da kuruma hükmedecektir. Sigorta tahkim komisyon kararına itiraz sadece mahkeme dışında mümkün değildir. İtirazlar sadece 5.000 tl üzerinde olan dosyalara yapılabilmektedir.


  • 0

Hasar Tazminat Süreçleri

Hasar Tazminat Nedir?

Hasarın başlangıç noktasından müşterinin zararının ödendiği zamana kadar geçen sürece hasar süreci denir. Hasara bağlı olarak çıkan zararın karşılanmasına da tazminat denir.
Hasar Sırasında Yapılması Gerekenler?

Hasar anında öncelikle olay yeri ve hasarı gösterir fotoğraflar çekmektir. Sonrasında hasarın durumuna göre öncelikle acenteniz ya da sigorta danışmanınızı arayarak doğru hareket etmeniz konusunda bilgi almaktır. Hasar anında sigortacı ile bağlantı kurmanız sürecin sonrasında sorun yaşamamanız adına ciddi önem taşımaktadır.
Hasar ve Tazminat Süreci Nasıl İşler?

Hasar sürecinde sırasıyla sigortacı, sigortalı, eksper ve hizmet sağlayan diğer kurumlar gelmektedir. İşleyiş sırasıyla sigortalı yaşadığı hasarı sigortacıya bildirir sigortacı bu bildirime istinaden hasar dosyası açar ve bu dosya eksper kanalıyla incelendikten sonra sigortalının zararı eksperin uygunluk vermesi durumunda tarafına ödenerek dosya kapatılır.

Hasar Tazminat işlemleri.

hasar tazminat başvurusu, sorunları ve çözümleri.

Hasar Tazminat ve yardım talepleriniz için tıklayınız..


  • 0

Mali Mesuliyet Teminatı Nedir

ihtiyari Mali Mesuliyet?

ihtiyari mali mesuliyet teminatı kasko poliçelerimizde ek olarak verilen bir teminattır. Bu teminat karışmış olduğumuz bir kaza sonucunda tarafımıza verilen hata kusur oranlarına göre maddi ve manevi tazminat taleplerini karşılar.
Kapsam ve Teminatlar?

Bu teminat motorlu araç ve sürücüsünü karşılaşabileceği maddi manevi ve hukuksalgiderlere karşı korur. Bilindiği üzere zorunlu trafik sigortaları  araç başına maddi zararlarda 26.800 tl kişi başı ölüm ve sakatlıkta ise 268.000 tl karşılamaktadır. Eğer oluşan hasar ya da yaşam kaybı zorunlu trafik sigorta poliçe teminatının üzerinde ise bu durumda devreye ihtiyari mali mesuliyet teminatı tam adıyla motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası girecektir.

Maddi tazminat talepleri
Manevi tazminat talepleri
Hukuksal koruma (avukat giderleri)
A.Kelime: izmir sigorta şirketleri, izmir sigorta, izmir sigorta acenteleri, sigorta izmir,
ihtiyari Mali Mesuliyet Teminat Dışında Kalan Haller?

Her şirketinin verdiği teminatlar farklılık göstermekle birlikte içerikleri de birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin bir şirket ihtiyari Mali Mesuliyet Teminatı 100.000 tl ile sınırlarken başka bir şirket bu teminatı sınırsız vermektedir.

Ancak verilen teminatların içeriğine göz atıldığında maddi, manevi ve hukuksal teminat tutarlarının bazı şirketlerde sınırlandırıldığını görebiliriz. Özellikle manevi teminat tutarlarındaki sınırlandırmalar yaşanan dava örneklerinde bu tutarların yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu sebepten poliçeniz düzenlenirken ve düzenlendikten sonra mutlaka bu teminatı inceleyiniz.

Hizmetler: izmir sigorta şirketleri, izmir sigorta, izmir sigorta acenteleri, sigorta izmir,
Hasar ve Tazminat?

Örnek vermek gerekirse; kara yollarında yaşadığımız bir kaza neticesinde, bizim kusurumuzdan kaynaklı karşı aracım tam ziya  (pert) olduğunu sürücününde sakatlık geçirdiğini varsayalım. Bu durumda hem araç üzerinden hemde kazada yaralanan kişi üzerinden ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye girecektir.

Örneklemeye devam edersek; aracın rayiç piyasa değerinin 70.000 tl olduğunu yaralanan kişininde gelirinin asgari ücretin üzerinde olduğunu ve yaşının genç olduğu bir durumda karşılaşacağımız tazminat talepleri hiçte azımsanacak durumda olmayacaktır. Tazminat talepleri kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı, gelecekteki kariyeri, ve yaratabileceği katma değer hesaba katılarak bir sonuç elde etmektedir. Bu sonuç kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Araç pert değeri olarak 70.000 tl’nin 26.800 tl’sini zorunlu trafik sigortamız karşılayacaktır. Geriye kalan 43,200 tl’yi kasko poliçemizin ihtiyari mali mesuliyet teminatı karşılayacaktır. Kişi yaralanma ya da kalıcı sakatlığa bağlı olarak maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu davanın sonucuna bağlı olarak maddi tazminat dava sonuçları 268.000 tl’yi aşmıyorsa trafik sigortamız tazminatın tamamını ödeyecektir. Eğer geçiyorsa kasko poliçemiz devreye girip aşan kısmını karşılayacaktır. Günümüzde açılan maddi tazminat davalarından sonra manevi tazminat davalarıyla da sık olarak karşılaşılmaktadır.

Sonuç olarak; ihtiyari mali mesuliyet teminatının önemi büyüktür. Maddi, manevi ve hukuksal koruma teminatlarımız günümüz şartlarında olmazsa olmazdır. Ancak bu teminatları satın alırken özellikle yüksek değerlerden tercih etmeliyiz.

izmir sigorta, kasko teklifleriniz için bize ulaşınız.

izmir sigorta şirketleri, izmir sigorta, izmir sigorta acenteleri, sigorta izmir,