Sorumluluk

mesleki sorumluluk sigortası izmirMesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleğiniz de yapabileceğiniz hata, kusur, atlama gibi durumlar da hizmet vermekte olduğunuz kişi ya da kurumlar zarar görebilmektedir.

Yaşanan örneklerde gördüğümüz üzere oluşabilen bu zararlar günümüz şartlarında oldukça yüksek maddi ve manevi kayıplar yaratıp kariyerimiz boyunca bizleri zor durumda bırakmaktadır.

Bu tarz olumsuzluklarla karşılaşmamak adına, zorunlu ya da ihtiyari olarak sunulan sigorta poliçemizi yaptırıp oluşabilecek maddi zararları teminat almalıyız.

Teminat Dışında Kalan Haller?

Poliçede belirtilen sınırları belirtilmiş ülke dışındaki ülkelerden gelebilecek tazminat talepleri

Kasıtlı olarak sebep olunabilecek her türlü davranışlar

Sigortalı ya da yetkili olan kişilerin, alkol, uyuşturucu ya da diğer maddeleri kullanımına bağlı olarak sebep olabilecekleri zararlar.

Çeşitleri?

Zorunlu sigortalar,

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigortası (Hekim sigortası)

Kıyı tesisleri deniz kirliliği sigortası

Tehlikeli maddeler ve Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası

Tüp gaz sigortası

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası

İsteğe bağlı sigortalar,

Tamamlayıcı hekim sigortaları

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Yeminli mali müşavir sigortası

Avukat mesleki sigortası

İş güvenliği uzmanları mesleki sigortası

Mimar, Mühendis mesleki sigortası

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası

Asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortaları

Başlıca mesleki  sorumluluk sigortaları yukarıda sıralandığı şekildedir.  Günümüz gelişen koşullarında talepler ya da oluşan riskler doğrultusunda yeni ürünler üretilmektedir.

Size uygun olan mesleki sorumluluk sigorta ürününü incelemek için gerekli menüden detaylara bakabiliriz.