Avukat Mesleki Sorumluluk

avukat sorumluluk sigortası izmirAvukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası mesleğini icra eden avukatın vermiş olduğu hizmetler karşılığında müvekkilinin herhangi bir tazminat talebiyle karşılaşması durumunda devreye girer ve ne kadar teminat satın alınmışsa yıl içerisinde doğabilecek cezalara karşı alınan teminat tutarınca sizi koruyacaktır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Avukat mesleki sorumluluk teklifi isterken sigortacınızla paylaşmanız gereken bilgiler; şirket bilgileriniz şahıs, limited ya da anonim şirket durumuna göre gerekli evraklar gönderilmeli, ciro bilgileriniz ve istenilen teminat miktarını iletmeniz durumunda size kısa sürede teklif hazırlanıp dönülecektir.
İstenilen tekliflerde prime etken en önemli unsur istenen teminat tutarı, ciro bilgileriniz, muafiyet tutarı ve ayrıca daha önce hasar geçmişinize konu olan cezalarla ilgili durumunuz prim tutarlarını etkilemektedir.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsam ve Teminatlar?

Meydana gelen herhangi bir mesleki sorumluluğunuza bağlı olarak oluşabilecek tüm riskleriniz bu poliçede teminat altına alınmaktadır. Oluşabilecek mnesleki sorumluluk teminatınıza bağlı tazminat taleplerinizin karşılanması için;
– Avukatın müvekkiline verdiği hizmete bağlı olarak ortaya çıkan hatanın poliçe başlangıç tarihinden önce olmaması
– Bu poliçe, sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir durum neticesinde 3. Kişilere tazminat ödemesi neticesinde sigortalıya rücu etmesi durumunda sigortalıyı korur.
– Oluşan tüm tazminat taleplerinin poliçe vadesi dolmadan ve poliçede belirtilen bildirim süresinden önce bildirilmeli bu süre genel olarak 5 gün ile sınırlıdır ve yazılı olarak beyan edilmelidir.
– Herhangi bir elektronik ortamda ya da yazılı olan doküman kaybı veya imhası neticesinde meydana gelebilecek zararlar teminat dahilindedir.
– Avukat mesleki sorumluluk sigortası sigortalının yanında çalışan personelin, vekaletname yetki belgesiyle vekil tayin edilmiş meslektaşının yapacağı hata ve kusurlara bağlı olarak yaşanabilecek sorumluluklar teminat kapsamındadır.
– Bu poliçe ile sigortalıya karşı talep edilen haklı tazminat talepleri ve haksız ya da fazla talep edilen tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunma giderleri teminat dahilindedir.
– Avukat Mesleki Sorumluluk sigortaları herhangi bir tazminat talebi durumunda sigortalının savunma masraflarını asgari ücret tarifesi üzerinden teminata alır. Manevi tazminatlar için davanın reddi ya da onayına bakılmaksızın talep edilen savunma tutarını yine asgari tarife üzerinden ödeyecektir. Yargılanma giderleri, vekalet ücreti ve sigortalının avukatlık ücreti bu teminatın içerisinde değerlendirilip teminat kapsamındadır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Uzatılmış Bildirim Süresi Nedir (İleriye yürürlük)?

Bilindiği üzere poliçenin tahsilatı yapılmadığı sürece teminatlar işlemeyecektir ve bunun dışında yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda da uzatılmış bildirim süresinden yararlanılamaz.
Sigortacının bu poliçeyi iptal etmesi, yenilememesi ve sigorta ettirenin mesleki faaliyetlerine son vermesi gibi durumlarda 2 yıllık uzatılmış bildirim süresinden yararlanılabilecektir.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Geriye Yürürlük Teminatı?

Avukat mesleki sorumluluk sigortasında geriye yürürlük teminatı yeni düzenlenen poliçelerde poliçenin başladığı günden tam olarak 5 yıl geriyi teminata alacaktır. Ara vermeden yenilenen poliçelerde ise ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl geriyi kapsayacaktır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası için bize Teklif Al adımından ya da iletişim bölümündeki numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. izmir mesleki sorumluluk sigortası