Muhasebeci Sorumluluk Sigortası

muhasebeci sorumluluk sigortası izmirMuhasebeci Sorumluluk Sigortası Nedir?

Muhasebeci sorumluluk sigortası, Yeminli mali müşavir ve Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleklerini icra ederken mükelleflerine karşı yaşayabilecekleri hata, unutma ya da atlama gibi durumlardan ötürü karşılaşabilecekleri cezaları satın alınan poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına almaktadır.

Bu teminatları veren şirket sayısı kısıtlı olmakla birlikte poliçeyi geliştiren şirket sayısı oldukça azdır. Bu sebeple detaylı bilgi almak ve kıyaslama yapabilmek adına aşağıdaki satırlara göz atmanızda fayda vardır.

Muhasebeci Sorumluluk Sigortası Kapsam ve Teminatları?

Bu poliçe ile alınan teminatların geçerli olabilmesi için daha önce talepte bulunulmamış olması gerekmekte ve gelebilecek herhangi bir cezadan haberimiz olmamalıdır. Aksi takdir de kötü niyet aranacaktır neticede sigorta şirketi riski sigortalarken mevcutta kesinleşen bir cezanın olmadığını var sayarak sigortalar.

Muhasebecinin kusur ve hatasına bağlı olarak hizmet verilen müşterilerin ödemek zorunda kaldığı, idari para cezası, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı, tazminat ve savunma masrafları sigorta kapsamındadır.

Bu sorumluluk branşına ilişkin iki farklı şirketi tavsiye etmekteyiz. İleri yürürlük teminatı sizin mevcut yılınızı teminat altına alır ve poliçe önümüzdeki yıllar yapılmasa da mevcut yılınıza ilişkin gelebilecek cezalara 5 yıllık bildirim süresi vermektedir. Geri yürürlük teminatı mevcut yıl ve 5 yıl geriyi kapsamaktadır. Bu teminatın devam edebilmesi için poliçenin yenilenme zorunluluğu vardır.

Teminat Dışında Kalan Haller?

Yurt dışında yürütülen mesleki faaliyetler aksi belirtilmedikçe teminat dışıdır.

Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ve davranış

Sigortalı ya da çalışanların, mesleklerini icra ettikleri sırada kullandıkları alkol, uyuşturucu veya narkotik maddelerin tesirine bağlı olarak gerçekleşebilecek olaylar.

Prim ve İndirimler?

Muhasebeci sorumluluk sigortası primleri hasar durumu, muafiyet ve ciro bilginize bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Talep edeceğiniz yıllık teminat tutarları, 10.000 tl – 30.000 tl – 50.000 tl – 100.000 tl – 150.000 tl – 200.000 tl ve 250.000 tl ‘ye kadar talepte bulunabilirsiniz.

Hasar ve Muafiyet?

Muhasebeci sorumluluk sigortalarında muafiyet tutarları şirkete göre değişiklik göstermektedir. Muafiyet tutarını isteğe bağlı veren şirket 250, 500 ve 1.000 tl şeklinde 3 farklı muafiyet seçeneği sunarken diğer bir şirket ise muafiyet tutarınızı cironuza göre belirlemektedir.

Hasar durumunda mutlaka geç kalmadan sigorta danışmanınızla irtibata geçerek hasar dosyanızı açtırınız. Daha sonrasında gerekli incelemelerde kullanılacak evrakların toparlanması sağlayıp şirkete iletmemiz gerekir. Hasarın durumuna bağlı olarak sorumluluk sigortaları birimi bize yardımcı olacaktır anlaşamama durumunda yine mesleği mali müşavirlik olan eksper kanalıyla çözüm yoluna gidilecektir. yeminli mali müşavvir sorumluluk sigortası izmir, serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası izmir