Yangın

yangın sigortası izmir

Yangın Sigortaları Nedir?

Yangın sigortaları tüm taşınmazlara yangın teminatı dışında deprem, hırsızlık, grev-lokavt-kargaşalık ve halk hareketleri, terör, cam kırılması, elektronik cihaz kırılması, elektronik cihaz teminatı ve sel su teminatı veren poliçe tipidir. Günümüzde yukarıda bahsi geçen teminatların tamamını ve daha fazlasını paket poliçelerle satın almak mümkündür.

Sigortalanan Yapı Türleri?

Sigortalanacak rizikolar genelde 3 yapıdan oluşmaktadırlar.
Tam kagir binalar: Alt ve üst bölgelerin betondan geri kalan malzemenin taş, tuğla ve briketten oluştuğu yapılardır.
Yığma kagir binalar: Bu yapıların sadece tavanları tam kagir yapılardan farklıdır. Tavan kısımları ahşap, çatısı kiremit ve saç gibi malzemeyle kaplanan yapılardır.

Diğer: Ahşap, kerpiç ve diğer malzeme türleriyle yapılan yapılardır.

Yangın Sigortası Türleri?

Konut Sigortası
İşyeri Sigortası
Akaryakıt Petrol İstasyonu Sigortası
Eğitim Kurumları Sigortası
Fabrika Sigortası
Sağlık Kurumları Sigortası
Ofis Büro Sigortaları
Restaurant Sigortaları