Deprem Sigortası

deprem sigortası izmirDeprem Sigortası Nedir?

Bilindiği üzere ülkemiz 1. Sınıf deprem kuşağında yer aldığında zorunlu deprem sigortası (dask) zorunlu poliçedir. (Dask) doğal afet sigorta kurumu 2000 yılında kurulmuş hazine müsteşarlığına bağlı olarak çalışmaktadır.

Zorunlu olmasına rağmen poliçesini yaptıran konut sahibi oldukça azdır. Yaptıranlarda genellikle kredi, tapu, elektrik, su ya da sigortacı baskısıyla yaptırmaktadır.

Doğal afet sigorta kurumu, konutu depremden ya da depreme bağlı sebeplerden zarar gören, tam veya hafif kusurlu tüm sigortalılarının zararını en kısa sürede ödeyerek hayatlarının normale dönmesi konusunda hazırlıklıdır.

Deprem Sigortası Fiyat ve Teklif Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Zorunlu Deprem sigorta fiyatı alırken öncelikle risk bilgilerimizi doğru vermeliyiz. Bu bilgiler öncelikle; Tc kimlik no, riziko adresi, m2 ve ada pafta bilgileri şeklinde sıralanabilir.

Zorunlu deprem sigorta fiyatınız m2 ve bulunduğunuz bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Her sene aralıksız yenilemeniz halinde hasarsızlık indiriminden yararlanırsınız.

Sigorta poliçesi düzenlemeye yetkili olan tüm aracılar doğal afet sigorta kurumuna bağlı olduğundan fiyat tektir. Farklı fiyatlar var ise şüphelenmek lazımdır.

Kapsam ve Teminatlar?

Zorunlu deprem sigortası, deprem ya da depreme bağlı olarak meydana gelebilecek yangın, yer kayması, infilak, yangın, sel su baskını ve tsunami gibi doğal afet durumlarında meydana gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Poliçemiz konuta ait çatı, baca, asansör, merdiven, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, temeller, bahçe bölümleri ve ana duvarların tamamı hasar görmesi durumunda teminat altında olacaktır.

Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Zorunlu deprem sigortanızı yaptırırken tapunuz yanınızda bulunmalıdır ve yapıldıktan sonra bilgilerinizin özellikle ada pafta bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Verdiğiniz m2 bilgisine göre poliçenizin primi değişkenlik gösterir ucuz çıksın diye m2 bilgisini düşürmek ileride mağdur olmanıza sebep olacaktır.

Deprem riski bölgeden bölgeye değiştiğinden bölgelere göre primlerde değişmektedir. Risk sıralaması en yüksek risk 1 ‘den başlayıp en düşük risk 5’e kadar gitmektedir.

Derece deprem bölgeleri Güney ve Kuzey Anadolu fayları boyunca uzanan bölgeler ile Ege bölgesini kapsar.
Derece deprem bölgeleri 1. Derece deprem bölgesinin çevresini kuşatır. Karadeniz kıyıları ile Trakya ’nın kuzeyi.
Derece deprem bölgeleri Güneydoğu Anadolu ’nun güneyi ile İç Anadolu ’nun çevresidir.
Derece bölge ise tuz gölü ile Akdeniz kıyısı arasında kalan bölgedir.

Teminat Dışında Kalan Haller?

Deprem sonucunda oluşan enkaz kaldırılması, parasal kayıp, çalışmaların durması, kira kaybı, diğer benzeri sorumluluk zararlar

Açılabilecek manevi tazminat talepleri

Depreme bağlı olarak oluşabilecek tsunami, yer kayması, yangın ve infilak dışında zararlar

Teminata alınan konuta ait eşya ve her türlü mal

Oluşabilecek ölüm, yaralanma ve sakatlanma

Doğal afete bağlı olmaksızın konutun ya da binanın kendi hata veya kusuruna bağlı oluşabilecek hasarlar.

Kapsam Dışında Kalan Yapılar?

Kamuya ait binalar ve diğer bölümleri.

Yetkili kurumlarca yıkılması kararlaştırılmış binalar ve konut olarak kullanılması uygun olmayan binalar.

İşletmelerin ticari ya da sınai işler için kullandığı yapılar.

Projesi olmayan ve yetkili mühendislerce onaylanmamış yapılar.

Zemini, kolonları ve diğer taşıyıcı sistemleri zayıf ya da mevzuata uygun olmadan üretilen binalar.

Prim ve İndirim?

Doğal afet kurumunun (dask) sorumluluğunun başlaması için ilgili deprem sigortasının priminin eksik ödenmiş olması gerekmektedir.

Zorunlu deprem sigortası primi m2 boyutuna göre değişiklilik göstermekle birlikte bulunduğu bölgede çıkan sigorta priminizde etkendir.

Sigorta primi ilk yılından sonra düzenli yenilenirse her yıl hasarsızlık indirimine hak kazanacaktır.

İlk yıl %10

İkinci yıl %15

Üçüncü yıl %20

Hasar ve Tazminat?

Dask sözleşmesiyle sigortalanan konutta meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı dask’ın yetkilendirdiği görevliler tarafından tespit edilir.

Riskin gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren ya da sigortalı, aşağıdaki maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Zararın meydana geldiği günden itibaren 15 gün içerisinde dask’a bildirilmesi zorunludur.

Dask kurumunun yönlendirdiği yetkililerin ya da görevlilerin hasar gören konuta müdahale edip oluşan zararın büyümesini engellemelerine izin vermek.

Zorunlu deprem sigorta poliçelerimizde belirtildiği gibi, gerekli tüm belgelerin sağlanması ve rücu hakkımız için gerekli yardımlar bulunmak.

Oluşan hasara ilişkin zararın miktarını belirtir beyan bildirimi yazmak.

Zarar gören konuta ilişkin zorunlu deprem sigortası dışında başka sigorta poliçeleri varsa bildirmek.

Dask sigorta tazminatınız hesaplarken, tam ya da kısmi hasar olmasına bakmaksızın, konutun veya binanın piyasa rayiç değerleri göz önünde bulundurularak yeniden yapım maliyetlerine göre ödeme esas alınır. Tarafınıza ödenecek olan zorunlu deprem sigorta tazminatınız, poliçenizde satın almış olduğunuz teminattan fazla olamaz.

Zorunlu deprem sigortası muafiyeti % 2’dir. 72 saat içerisinde gelişebilecek başka hasarlarda tek bir hasar olarak değerlendirilir. deprem sigortası izmir